Πλήρης Οφθαλμολογική Εξέταση

 • Διαθλαστικός έλεγχος
 • Χορήγηση Γυαλιών - Φακών Επαφής
 • Τονομέτρηση
 • Βυθοσκόπηση 
 • Έλεγχος Ξηροφθαλμίας

Έλεγχος Ωχράς Κηλίδας

 • OCT Ωχράς Κηλίδας
 • Φωτογραγία Βυθού

Μελέτη Γλαυκώματος

 • RNFL Οπτικού Νεύρου
 • Παχυμετρία


Διαθλαστικές Επεμβάσεις - Laser

 • Μυωπία
 • Αστιγματισμός
 • Υπερμετρωπία
 • Εισαγωγή σε     Στρατιωτικές Σχολές

Επεμβάσεις

 • Καταρράκτης - Με τη Σύγχρονη Μέθοδο της Φακοθρυψίας 
 • Πτερύγιο 
 • Χαλάζιο

Ενδουαλοειδικές Ενέσεις

 • Εκφύλιση Ωχράς Κηλίδας
 • Διαβητικό Οίδημα Ωχράς Κηλίδας
 • Απόφραξη Φλέβας